Про парк

 

Історія

Природний парк створено 11 грудня 2009 року згідно з указом президента України Віктора Ющенка з метою збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів.

До території національного природного парку «Кременецькі гори» погоджено в установленому порядку включення 6951,2 гектара земель державної власності, а саме: 3968,6 гектара земель, які надаються (в тому числі з вилученням у землекористувачів) національному природному парку в постійне користування, згідно з додатком, і 2982,6 гектара земель Державного підприємства «Кременецьке лісове господарство», що включаються до складу національного природного парку без вилучення у зазначеного підприємства.

До 2010 року територія парку була філіалом природного заповідника «Медобори».

 

Тваринний світ

На території Парку нараховано 451 видів тварин, з них до Червоної книги України (ЧКУ) віднесено 41 вид, до регіонально рідкісних у Тернопільській області – 11, до додатків Боннської конвенції – 61 та Бернської конвенції – 188, до списку CITEC – 22, до Європейського червоного списку – 12 та до додатків МСОП IUCN Red List – 6.

Клас комахи налічує 197 видів, серед яких найвищим видовим багатством відзначаються твердокрилі. Найчастіше у лісових ценозах зустрічаються туруни лісовий та фіолетовий, лептура плямиста, рогач малий, бронзівка золотиста, гнойовик лісовий. Зрідка у межах Парку трапляється жук-олень. Серед рідкісних бабок спорадично трапляється коромисло синє та красуня-діва. Із лускокрилих часто трапляються червонокнижні дукачик непарний, махаон та подалірій. Серед рідкісних перетинчастокрилих на території Парку мешкають ксилокопи фіолетова та звичайна.

На території Парку відомо 60 наземних молюсків, з них до ЧКУ книги належать равлик Любомирського та гранарія зернова.

Фауну хребетних Парку репрезентують представники чотирьох класів, серед яких переважають птахи. У межах Парку відмічено 145 видів птахів.Серед них 14 видів занесено до ЧКУ.

Земноводні на території Парку представлені 8 видами. Усі види підлягають збереженню й охороні, відповідно до Бернської конвенції.

У біоценозах Парку виявлено п’ять видів плазунів. Із рідкісних видів на лучно-степових ділянках мешкає ящірка зелена.

На території Парку відмічено 36 видів ссавців, з них 10 червонокнижних. Із хижаків поширені борсук, лисиця звичайна, куниці лісова та кам’яна Зрідка трапляються видра річкова та вовк. Часто трапляються такі гризуни, як вивірка звичайна, вовчки звичайний та горішковий, мишак жовтогорлий. Бобер європейський зрідка трапляється у північно-західній частині Парку.

Серед ратичних найбільш чисельними видами є кабан, козуля європейська, олень шляхетний. Деколи на територію заходить лось європейський.

Кажани представлені дев’ятьма видами, усі рукокрилі перебувають під протекцією ЧКУ.

 

Рослинний світ

У природному рослинному покриві національного природного парку «Кременецькі гори» переважають ліси 93%. Флора Кременецьких гір багата і різноманітна. За геоботанічним районуванням Парк знаходиться у межах Європейської широколистянолісової області, Центральноєвропейської провінції, Південнопольсько-Західноподільської підпровінції, Опільсько-Кременецького округу букових, грабово-дубових лісів, справжніх та остепнених лук і лучних степів.

За флористичним районуванням України територія Парку розташована у Люблінсько-Волино-Малополіському окрузі Люблінсько-Волино-Подільської підпровінції Центрально-європейської провінції.

Флора Парку нараховує 1181 вид вищих судинних рослин, з них судинні – 781, мохоподібні – 104, гриби – 294 види.

За узагальненими даними видовий склад мохоподібних Парку налічує 104 види, які належать до відділів Hepaticophyta (4 види) та Bryophyta (100 видів).

У Парку переважають ліси з домінуванням у деревостані дуба звичайного Quercus robur. Часто з дубом співдомінує граб звичайний Carpinus betulus, на вершині гора Божа – домінує дуб скельний Quercus petraea.

Декілька старих дерев бука лісового Fagus sylvatica збереглися на гора Черча, дещо більшу площу займають культури бука на горі Страхова.

Вузьколокальним ендеміком, реліктом та видом Червоної книги є береза Клокова  Betula klokovii, що зростає на вапнякових вершинах гір Маслятин та Страхова.

Самобутності і своєрідності рослинному світу Кременецьких гір надають ділянки степової і наскельно-степової рослинності, які є місцем зростання низки волино-подільських ендеміків, а також реліктових видів.

Усі степові ділянки мають високу созологічну цінність, тому що тут найвища концентрація видів рослин, внесених до ЧКУ.

У Кременецьких горах поблизу вершин пагорбів відслонюються карбонатні пісковики, на яких формується скельна рослинність, а біля скель – рослинність петрофітних степів.

Раритетна фракція флори Парку налічує 96 видів. Найбільше рідкісних видів відмічено у родинах: зозулинцеві − 22 види, губоцвіті, розові − по 5, бобові, злакові, складноцвіті, жовтецеві − по 4 види. Серед вищих спорових рослин з території Парку охоронний статус мають 5 видів.

На території Парку відмічено 49 видів судинних рослин з Червоної книги України (2009).

До Червоного списку МСОП включено 8 видів.

До Додатку І Бернської конвенції занесені 4 види.

Також виявлено 2 види з Європейського Червоного списку та 2 види зі списку CITES.

На регіональному рівні у межах Парку охороняються 48 видів.

На території Парку виявлено сім формацій рослинності (за домінантною класифікацією), які зачислені до Зеленої книги України (2009).

Угруповання формації осоки низької Cariceta humilis;

угруповання формації костриці бліднуватої Festuсеta pallentis;

угруповання звичайнодубових лісів Querceta roboris з домінуванням у травостої скополії карніолійської Scopolia carniolica;

угруповання формації вівсюнця пустельного Helictotrichoneta desertori;

угруповання формації ковили волосистої Stipeta capillatae;

угруповання формації ковили пірчастої Stipa pennata;

для східної частини Парку вказуються ліси сосни звичайної Pinus sylvestris з домінуванням у трав’яному ярусі осоки низької Carex humilis.

 

 

 

 

 

Додатки

  1. >> Додаток 4А – Територія парку “Кременецькі гори” (межі, відділення, ділянки) >>>

  2. >>> Додаток 4Б4 – Місцезростання рідкісних видів рослин на території Парку “Кременецькі гори” >>>

  3. >>> Додаток 4Б5 – Розповсюдження рідкісних видів тварин на території Парку “Кременецькі гори” >>>
  4. >>> Додаток 4В – Функціональне зонування території Парку “Кременецькі гори” >>>
  5. >>> Додаток 4Г – Розміщення історико-культурних, рекреаційних екологічних освітньо-виховних об’єктів, екологічних стежок та туристичних маршрутів в межах національного природнього парку “Кременецькі гори” та на прилеглих територіях >>>

 

 

Якісний посадковий матеріал з доставкою по Україні